مصاحبه

مراسم خاکسپاری شاروان ابوالحسن بنی صدر اولین منتخب مردم ایران (شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰)

                                                                                                                                  ...

مراسم یادبود شادروان ابوالحسن بنی صدر

                                                                                                                                 ...

پخش زندۀ مراسم خاک سپاری و یاد بود شادروان ابوالحسن بنی‌صدر در روز شنبه ۲۴...

                                                                                پخش زنده از طریقِ اینستاگرام و یوتیوب:   https://www.instagram.com/abanisadr/   https://www.youtube.com/user/Mosahebe   با نهایت تأسف و قلبی آکنده از اندوه، مراسم خاک سپاری بزرگ‌ مرد...

دعوت به خاکسپاری و یاد بود شادروان ابوالحسن بنی صدر در روز شنبۀ آینده ...

                                                                                                                     بازگشت همه به سوی اوست،    با...

مصاحبۀ شاداب وجدی با ابوالحسن بنی‌ صدر یک روز پس از خروج از ایران در...

                                                                                                                                 ...

بازگشت همه بسوی خداست

با تأسفی بی پایان و قلبی آکنده از اندوه، به اطلاع ملت شرافتمند ایران و تمامی رهروان و تلاشگران خط استقلال و آزادی می رسانیم که آقای ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری منتخب مردم ایران پس از انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷، که هم با دفاع از آزادی ها در مقابل استبداد و ستمگری جدید بنام دین ایستاد، و هم بدنبال حمله عراق بعنوان فرمانده کل...

تاریخ‌ نگاری حقایق کودتای خرداد ۱۳۶۰، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر (قسمت ۴...

                                                                                                                                  ...

تاریخ‌ نگاری حقایق کودتای خرداد ۱۳۶۰، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر (قسمت ٣...

                                                                                                                                 ...

تاریخ‌ نگاری حقایق کودتای خرداد ۱۳۶۰، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر (قسمت ٢...

                                                                                                                                  ...

تاریخ‌ نگاری حقایق کودتای خرداد ۱۳۶۰، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر (قسمت ۱...

                                                                                                                                  ...
مقالات و مصاحبه ها
پیام

پیام اقای بنی صدر به مناسبت درگذشت آقای منصور بیات زاده : مردی که اختیار...

  در چهاردهم فروردین 1400، آقای منصور بیات زاده در شهر لیمبورگ آلمان چشم از جهان فرو بست. او در شمار کسانی است که تا بستر مرگ، مبارز ماند. مداومت در مبارزه، از موضع چپ، چپ تاریخی ایران، چپی که با استقلال و آزادی هم‌پیوند است، از جمله گویای این واقعیت است که در همه عمر، نگذاشت استبداد حاکم صاحب...

بیانیه ابوالحسن بنی‌صدر در باره امضای قرارداد خائنانه با چین

  هموطنان عزیزم    در 26تیرماه 1399(دروضعیت سنجی سی‌صد و سیزدهم- ایران در کام غول چینی *)، در پی انتشار پیش‌نویس «همکاری جامع ایران و چین»، مواد آن را با محورهای 12 گانه ای که، بر وفق آنها، قراردادهای قدرتهای‌ سلطه‌گر با کشوری در موضع زیرسلطه، نوشته و تحمیل می‌شوند، سنجیدم. اینک که متن نهایی«همکاری جامع ایران و چین» منتشر...