مصاحبه

راه حل همزیستی در همبستگی ملی چیست؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

راه حل همزیستی در همبستگی ملی چیست؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:                                                                                             ...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١١):                                                                                ...

علی خامنه ای همچون گربۀ در تنگنا - مقصود امریکا از مذاکره چیست؟، مصاحبۀ...

علی خامنه ای همچون گربۀ در تنگنا - مقصود امریکا از مذاکره  چیست؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:                                                                                ...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١٠):                                                                                ...

عدم اعتماد به نفس فردی و ملی و مطالبات حداقلیِ اپوزیسیون و استمرار استبداد، گفتگوی...

                                                                                                                                  ...

فردای ایران فردای استبداد نیست فردای استقلال و آزادی است/ مفتخریم به ملت ایران دروغ...

                                                                                                                                  ...

در آستانۀ چهل و دومین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، گفتگوی علی صدارت و ابوالحسن بنی ‌صدر

                                                                                                                                 ...

نسل انقلاب ۱۳۵۷ و نسل های پس از آن و تجربۀ انقلاب، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی...

نسل انقلاب ۱۳۵۷ و نسل های پس از آن و تجربۀ انقلاب، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون استقلال و آزادی:                                                                                   ...

پیام ابوالحسن بنی‌صدر بمناسبت سالگرد انقلاب ایران: نسل انقلاب و نسلهای بعد از انقلاب و...

هموطنان عزیزم همچنان تکرار می‌کنم: برای آن‌که انقلاب روی دهد، عواملی در رژیم حاکم و عواملی در جامعه باید پدید آیند. وقتی انقلاب روی می‌دهد یعنی این عوامل پدید آمده و فعال شده‌اند. با وجود این، بسا می‌شود که در رژیم و جامعه همه عوامل پدید نمی‌آیند و آنها هم که پدید می‌آیند کامل نیستند و واجد کاستی‌ها هستند. اگر در پرشمار انقلابها، در پی...

یافته‌ های جدیدی از قواعد خشونت ‌زدایی، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (٣)

                                                                                                                                 ...
مقالات و مصاحبه ها
پیام

پیام آقای بنی صدر به مناسبت در گذشت دکترمحمد ملکی

ایستاده نمی‌میرد      دکتر محمد ملکی برخاست و ایستاد و دیگر ننشست. بدین‌خاطر، در ۱۲ آذر ۱۳۹۹، در هشتاد و هفتمین سال زندگی، به زندگانی پیوست که تجسم زندگی شاد و پیروز به یمن برخاستن و ایستادن هستند. آئین چگونه مردن را که استبداد تحمیل می‌کند، نپذیرفت، چگونه زیستن را برگزید و خود زندگی خویش را بساخت. مبارزه را...

عباس معیری هنرمندی که از دنیا رفت و در هستی ماند

   در سوم آبان ۱۳۹۹، عباس معیری، هنرمندی چشم از جهان پوشید که پیام آور هنری بود که در ایران آفریده شده و حیاتی چنین دیرپا دارد. در دنیای خارج از ایران، گمان بر این بود که مینیاتور هنری مرده است. او بود که گفت این هنر نمی‌میرد چراکه هستی نمی‌میرد. او بمدت ۳۰ سال استادی کرد و این...

گشاینده افق نو بروی انسانها، در دورترین افق‌ها، نگران سرنوشت ایران است

نخستین بار، «ایران ای سرای امید» را که شنیدم، صدا از شجریان بود. هنرمندان دیگر نیز، آن را خوانده‌اند؛ آنها هم چون شجریان از صمیم دل خوانده‌اند. از صمیم دل خوانده‌اند زیرا وطن دوستی، وجدان به استقلال و آزادی، بنابراین وجدان به مسئولیت است. هنرمندی افق‌های جدید گشودن، بنابراین، آفرینندگی است و با احساس مسئولیت نسبت به وطن و مردم...