شکست مذاکرات وین، باز هم ادامه بحران ها؟ - مصاحبه مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر

banisadrParchamIran۱۳۹۳/۰۹/۰۸ـ  مصاحبه مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صد - تلویزیون سپیده استقلال آزادی 

ایران را به مهار در آوردند فقط اختلاف بر سر طول مدتی که ایران باید در مهار 1+5 بماند است و این آن چیزی است که آقای خامنه ای جرعت گفتنش را به مردم ایران و مردم منطقه را ندارد و نمیتواند بگوید که مارفتیم و یک بحرانی ساختیم که نتیجه اش مثلا این شد که ایران را به مدت 10 تا 20 سال تحت کنترل 1+5 درآوردیم. میگویند که آقای ظریف می خواسته به تهران برود و با سرانرژیم خصوصا مقام رهبری گفتگو کند ولی متوجه میشود که اگر برود و برگردد گناه شکست را میاندازد گردن آقای خامنه ای و یک لحظه هوشمندی بخرج میدهد و به ایران نمیرود . خوب پس گفتگو شکست خورده که شما هوشمندبودید که این تقصیرش را به گردن آقای خامنه ای نیافته . و این یعنی بازی با سرنوشت کشور . اصلا نگران نیستند که حقوق ملی ما اینگونه تضییغ میشود . ایران 35 سال است که گروگان آمریکا است... 

 

 

 

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید


در این رابطه