فرجام سیاست داخلی و خارجی رژیم : سخنان آقای ابوالحسن بنی صدر در دانشگاه هامبورگ در خرداد ۱۳۹۴

 

BaniSadrHambourg201524 خرداد 1394- در روز شنبه 10 خرداد 1394 در دانشگاه شهر هامبورگ جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخی تحت عنوان سمت یابی سیاست داخلی و خارجی رژیم و نسب آن با حقوق شهروندان ایرانی برگزار شد . در این جلسه: آقای بنی صدر: سیاست داخلی و خارجی نظام . خانم ژاله وفا: چشم انداز اقتصاد ایران . آقایان علی شفیعی: روانشناسی ماهیت جنایی رژیم ولایت فقیه.  دکتر صدارت: تعادل قوای داخلی و خارجی، جهانگیر گلزار: معضلات جامعه ایران و راه حل در حقوق مداری را مورد بررسی و موضوع بحث و گفتگو قرار گرفت.
 

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید


در این رابطه