پاسخ های ابوالحسن بنی صدر به سؤال های بینندگان دربارۀ کودتای۱۳۶۰ و مهاجرت از ایران در مصاحبه با تلویزیون سپدۀ استقلال و آزادی (١) و (٢)

 پاسخ های ابوالحسن بنی صدر به سؤال های بینندگان دربارۀ کودتای۱۳۶۰ و مهاجرت از ایران در مصاحبۀ با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپدۀ استقلال و آزادی:                             

                                                                                Banisadr-Khoda-1

                                                                             برای شیدن صدای قسمت اول این مصاحبه اینجا را کلیک کنید   

                                                                                   

سؤال ها:
 
- بعد از کودتا چگونه مخفی شدید و به چه مدت؟
 
- بعد از کودتا تعداد زیادی از دوستان شما را دستگیر کردند و عده ای از آنها را اعدام نمودند. احساس شما آن موقع چگونه بود و حالا چه احساسی دارید؟
 
- چرا از کشور بعد از کودتا خارج شدید؟ چرا با مسعود رجوی از کشور خارج شدید؟ چگونه و با چه لباسی از کشور خارج شدید؟
 
مصاحبه جهانگیر گلزار با آقای بنی صدر. چهارشنبه ۳ اسفند ۹۵
 
                                                                            برای شیدن صدای قسمت دوم این مصاحبه اینجا را کلیک کنید