بنی صدر:حکومت روحانی با مانعی عبور نکردنی روبروست

banisadr1عصر جدید: برای موفقیت آقای روحانی برای 4 سال آینده چه چیزهایی لازم است؟

 

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

بنی صدر

کشورهای اروپایی دارای اقتصاد صنعتی و پیشرفته در 4 دهه اخیر شاهد رقابتهای انتخاباتی با وعده فقر و بیکاری زدایی اند، ولی هیچکدام، توفیقی کامل یا حتی ناقص نیافتند، پس نمیتوان انتظار داشت که آقای روحانی به وعده خود درباره ریشه کن کردن فقر در مراسم تنفیذ، وفا کند و برنامه خود را به اجرا بگذارد. // سردار جعفری در پاسخ به اظهارات آقای روحانی درباره "دولت باتفنگ"، یکی از وظایف سه گانه سپاه را "در خط نگهداشتن دولت" عنوان کرده بود. دولتی که تحت مهار سپاه است، چگونه می تواند برنامه اقتصادی یا غیراقتصادی اجرا کند؟

// در گفتگوی 13 مرداد 1396 با رادیو عصرجدید. جمعه ۱۳ مرداد