بررسی واقعیتهای سه گانه : برجام ، نظام پارلمانی وجانشینی آقای خامنه ای در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

ahb 20130506سه تا مسئله در وسایل ارتباط جمعی رژیم در مجلس تحت امر ولایت مطلقه فقیه و در بیرون آن طرح شده که یکی برجام ویکی اینکه نظام پارلمانی بهتر از نظام ریاست جمهوری که متکی و منتخب مردم باشد و یکی هم مسئله جانشینی آقای خامنه ای و تخریب کسانیکه در مظان این هستند که جانشین آن آقا بشوند.

خوب هرکدام اینها واقعیت دارند و میخواهند با سرگرم کردن مردم با آن چیزی که واقعیت ندارد پوشانده می شود.

 

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶