بنی‌‌ صدر: احمدی‌‌ نژاد، جربزۀ ایستادن کامل جلوی خامنه‌‌ ای را ندارد، می خواهد بدیل درون رژیمی جدیدی بسازد

                                                                                Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
rfi فارسی- رحمت قاسم بیگلو: محمود احمدی‌نژاد، رئیس اسبق جمهوری اسلامی ایران، در نامۀ تازه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار پاسخگویی به انتظارات مردم و انجام تغییرات اساسی درادارۀ امور کشور شد.
 
نامۀ اخیر احمدی‌نژاد به رهبر با نامه پیشین وی، که در٢٧ نوامبر٢٠١٧ منتشرشده بود درمحتوا، لحن وفرموبندی جملات تفاوت‌های اساسی دارد.
 
درنامه‌ای که متن آن درروزچهارشنبه دوم اسفندماه درسامانه های خبری منتشرشد، رئیس اسبق جمهوری اسلامی ظاهراً درصدد پاسخگویی به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی برآمده است که طی آن ازجمله اذعان کرده بود که کشوردچار بی‌عدالتی بوده است. آیت‌الله خامنه‌ای درآن سخنرانی یاد آوری کرده بود که مقامات نظام باید درمورد وجود بی عدالتی‌ها ازمردم عذرخواهی کنند.
 
رهبرجمهوری اسلامی پذیرفته بود که اعتراضات اخیرمردم متوجه "شخص وی" نیز می‌توانسته بوده باشد وتنها علیه دولت و قوه قضائیه نبوده است.
 
بدون اشاره مستقیم به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای محمود احمدی نژاد دراین نامه به قدرت و اختیارات بی حد وحصر رهبرجمهوری اسلامی اشاره کرده و راه برون رفت از وضع کنونی را تحقق اقدامات عملی وفوری برای اصلاح وضع کشوردرجهت برآورده شدن خواست ورضایت مردم دانسته است.
 
درمورد اقدامات مشخص عملی برای "جلب رضایت مردم" احمدی نژاد پیشنهاداتی را به رهبرجمهوری اسلامی ارائه کرده است که درصدرآن‌‌ها "برگزاری فوری انتخابات آزاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بدون دخالت شورای نگهبان و همچنین بدون دخالت "نهادهای نظامی، امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب نمایندگان خود" قراردارد.
 
محمود احمدی‌نژاد این موارد را یک "ضرورت فوری" توصیف کرده است. وی همچنین دراین نامه خواستاربرکناری رئیس قوه قضائیه از سمت خود شده است.
 
هنوز ازسوی دفتر رهبرجمهوری اسلامی پاسخی مستقیم یا غیرمستقیم به نامه‌ی محمود احمدی‌نژاد داده نشده است.
 
محمود احمدی نژاد درانتخابات سال ٢٠١٧، که با انتخاب مجدد حسن روحانی خاتمه یافت، خود را نامزد ریاست جمهوری کرده بود، اما ازسد شورای نگهبان نگذشت و اجازه حضورمجدد درانتخابات به وی داده نشد.
 
برای بررسی ماهیت، محتوا و انتخاب زمان انتشار این نامه درطول یک میزگرد ازآقایان "ابوالحسن بنی‌صدر"، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران و "مرتضی کاظمیان" روزنامه نگار مقیم پاریس دعوت کردیم به پرسش‌ هایی در این زمینه پاسخ دهند: