ابوالحسن بنی صدر : واقعیت این است که حیات ملی در خطر است

                                                                                  Ahb-66-Sep13-       

                                                                                    برای شنیدنِ صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر: نسل امروز بداند، آنچه بعد از انقلاب شده، یعنی پایه گذاری قدرتی بنام ولایت مطلقه فقیه، بیگانه است از آن انقلاب و اصول راهنمای انقلاب.
 
اگر آقای خمینی در فرانسه می گفت که من می خواهم شاه برود و ولایت مطلقه فقیه جایش بیاید، تردید نکنید که او در اینجا (فرانسه) ماندگار می شد و انقلاب هم به شکست می انجامید. انقلاب پیروز شد، بلحاظ اینکه ایشان تا بازگشت به تهران، آزادیخواه بود