بنی‌صدر: پشت پرده «تبلیغ خشونت توسط ایرانیان وابسته به قدرتهای خارجی، و تحقیر زنان توسط خامنه‌ای

Banisadr-Enhetat Usa-1بنی صدر: وقتی ملتی حرکت کرد نه تنها قدرتهای خارجی بی عمل میشوند بلکه مجبور میشوند که از حرکت مردم ستایش هم بکنند. پس از ۲۰ سال تجربه اصلاح طلبی، اکثریت جامعه، پی برده است که راهی جز سرنگونی رژیم وجود ندارد و رژیم دیگر قادر به حل ساده ترین مشکلات مردم هم نیست، منتها اعتراضات هنوز انسجام لازم را ندارد، گارگران، معلمان، زنان، دراویش، مالباختگان موسسات مالی، کشاورزان و ... به شکل جداگانه اعتراض میکنند و رژیم که از عمومی شدن جنبش میهراسد، برای ترساندن مردم، این حرکتهای اعتراضی را با وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب میکند. راه متحد کردن این جنبشها چیست و چگونه میشود برای راه حل نهایی یعنی سرنگونی رژیم و برقراری جمهوری ایران متحد شد؟

 رادیو عصر جدید . جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-18

فایل تصویری

https://youtu.be/PmVPF5BLPZc