دفاع بنی صدر از بقایی و مشایی : حتی از حقوق خامنه ای در صورت زندانی شدن دفاع میکنم

banisadr1باید از حقوق انسانی آقایان بقایی و مشایی دفاع کرد، حتی اگر خامنه‌ای دستگیر شود و حقوق انسانی‌اش در زندان رعایت نشود، از حقوقش دفاع خواهم کرد. اول انقلاب هم گفتم: «نقض حقوق انسان را با بدترینها شروع می‌کنند و با بهترینها ادامه می‌دهند». رژیم سقوط کرده است چون با آدمی که طرز فکرش از دوست ۵۰ ساله به طرز فکر خامنه‌ای نزدیکتر بوده، این رفتار را می‌کند و حتی حاضر نیست او را در دادگاه علنی، محاکمه کند. | آنهایی که به «استقلال و آزادی» پایبند نیستند، برای دست نشاندگی بیگانه، آمادگی دارند. اگر کسی «بیگانه» را در امور داخلی کشور، دخالت داد، خائن به ایران و دشمن دموکراسی در ایران است همانند آنهایی که در افغانستان و سوریه و ... دست به دامان بیگانه شدند و سرنوشت کنونی را برای کشورهای خودشان ساختند. | سوال طرح شده: نظر شما درباره تفرقه هایی که رژیم حاکم در بین اقوام کشور میاندازد از جمله اتفاقات اخیر اهواز چیست؟ اینکه رژیم در این اواخر، استراتژی تحریک و سپس سرکوب را در مورد دراویش، کشاورزان و ... و اینک اقوام در پیش گرفته، گویای چیست؟ دارودسته احمدی نژاد خصوصا بقایی و مشایی که سالها جزو بدنه سرکوب رژیم بودند، اکنون تبدیل به قربانی شدند، چه موضعی می باید در قبال اینان اتخاذ نمود؟... مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-10asrjadid

فایل تصویری

https://youtu.be/4QisoXmVn6w