روایت ابوالحسن بنی‌ صدر از ویرانی آرامگاه "رضا شاه" پس از انقلاب ۵۷، در مصاحبه با رادیو فردا/ تأکید به دفن با احترام

                                                                               Banisadr-Rfi-1