بهره‌ برداری سپاه پاسداران از جسد "رضا شاه"

 

                                                                             Bani sadr-Abol Hassan-1        

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
 rfi فارسی- رحمت قاسم بیگلو: جسد مومیایی‌ شده‌ ای که ده روز پیش در جریان خاک برداری در حوالی "عبدالعظیم حسنی" واقع در شهر ری بدست آمده، متعلق به رضا شاه بزرگ خاندان پهلوی است. "محمد جواد حق‌ شناس"، رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با اعلام این که «تعلّق کالبد به رضا شاه "قعطیت" دارد»، از پنهان‌ کاری مقامات دولتی در این مورد انتقاد کرد.