ویژگی های بدیل، سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در دانشگاه شهر هامبورگ/ پاسخ به پرسش ها

ویژگی های بدیل، سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در جمع ایرانیان شهر هامبورگ/ پاسخ به پرسش ها - برگزار کننده مجامع اسلامی ایرانیان و پخش شده در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                  

banisadr2018

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید