بنی‌صدر: اعتصابات گسترده، احتمال تغییر در خرداد و افشای نقشه‌ ایجاد بدیل‌در درون رژیم

Banisadr-Enhetat Usa-1سئوال: همانطور که می دانید در یکی دو هفته اخیر شاهد اعتصابات گسترده و بیسابقه‌ای از جمله اعتصاب کامیون‌داران، تاکسی‌رانان و بازاریان هستیم. برخی، این اعتصابات را با شروع اعتصابات در آغاز انقلاب ایران مقایسه می کنند در حالیکه برخی گزارشها از داخل می گویند که جناحی از درون رژیم، محرک و مشوق این اعتصابات بوده، و در حال استفاده از نارضایتی و خشم گسترده در ایران برای شکست جناح مقابل است. تحلیل شما از وضعیت چیست و اینکه چه پیشنهادی به مردم دارید؟

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۱۱ خرداد ۹۷

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-03-11asrjadid