بنی صدر: سیاستی که رژیم ایران اتخاذ کرده دقیقا در خط و ربط ترامپ عمل می کند

Banidadr-Tarif Siassat-1آقای ترامپ میگوید ایرانیها دیر یا زود با من تماس می گیرند و گفتگو می کنند و این دفعه قراردادی که میبندیم باید دائمی باشد.

اصلا استراتژی که ایشان از آن پیروی میکند این است که واضح و روشن میگوید تحریمها را باید به حدی شدید کرد که مردم بریزند بیرون ، برضد کی بریزند بیرون ،بر ضد رژیمی که سبب شده آمریکا این تحریمها را وضع و اجرا کند درواقع آقای ترامپ از مردم ایران میخواهد که زیر فشار فقر،بیکاری،درماندگی بشوند آلت فعل آمریکا در تغییر رژیم با رژیمی که دست نشانده آمریکا باشد، برای این است که دست نشانده ها دم در آوردند .

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۲۲ تیر ۹۷

 

   

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید 

 


فایل تصویری

https://youtu.be/ZgiYtodrplQ