هشدار بنی‌صدر به مردم: بجای «مرده باد و زنده باد» خواست‌هایتان را ارائه دهید

banisadr1با اینکه جریانهای مترقی در اروپا، از اتحادیه اروپا میخواهند که در مقابل تهدیدات ترامپ در مورد برجام بایستد و با اینکه سیاستمداران اروپایی تایید میکنند که بر تعهد خود پایدارند، ولی موسسات و کمپانی های اروپایی با خارج شدن از ایران، در عمل میگویند که منافع خود در آمریکا را ترجیح می دهند. آیا اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن واقعیت حاضر، توانا به نپذیرفتن تحقیر و ایستادن در مقابل آمریکا هست؟ و در غیر اینصورت و در نتیجه فروپاشی برجام، رژیم ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا در چه وضعیتی قرار می گیرند؟

چه پیامی برای هموطنانی که در یکی دو هفته اخیر، در برخی شهرهای ایران، دست به اعتراض زده اند دارید؟

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۱۹ مرداد ۹۷