روش شناسی/ چرا وجود خدا مهم است؟ چگونه با اطلاعات ناکافی مطلقی را قبول می کنیم؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (بخش ۱۴)

روش شناسی/ چرا وجود خدا مهم است؟ چگونه با اطلاعات ناکافی مطلقی را قبول می کنیم؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (بخش ۱۴):
                                                                                  Banisadr-Wafa-1
                                                                                     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید