روش شناسی/ خدا، قدرت، علم، و ولایت مطلقه فقیه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (بخش ۱۵)

روش شناسی/ خدا، قدرت، علم، و ولایت مطلقه فقیه، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (بخش ۱۵):

                                                                              Banisadr-Wafa-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید