بنی‌صدر: تبعات خطرناک جنگ‌های هشت گانه و دلار بیست هزار تومانی

ahb 20140620شما از جنگهای هشت گانه ای گفته اید که ایجادشان بعلت نیاز رژیم به جنگ با مردم ایران است. آیا ربطی بین جنگ همه جانبه آمریکا با ایران که آقای روحانی از آن سخن گفته اند با این هشت جنگ می بینید؟ گفته شده که اگر قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان برسد، رژیم تمامی بدهی هایش را تسویه خواهد کرد و دیگر نیاز به چاپ روزانه اسکناس نخواهد داشت. نظر شما درباره بهایی که مردم ایران برای این تسویه حساب باید بپردازند چیست؟ 

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

 

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-06-23asrjadid

 

فایل تصویری

https://youtu.be/grq-1zBM-pA

https://youtu.be/KbT9X8Q-ShU