سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری/ ویژه‌گی‌ های وسائل ارتباط جمعی در اختیار مردم

                                                                             Banidadr-Modiriat-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
بدین‌ خاطر که جریان آزاد اندیشه‌ ها و دانش‌ ها و اطلاع‌ ها وجود ندارد، انسان ها که معتاد قدرت شده‌ اند، از قدرت پدید آمده از ویرانگرای و ویرانگر، انتظار دارند زندگی آنها را به سامان آورد. هرگاه به آنها بگویی راهکار، عمل به حقوق است، باور نمی‌ کنند. حقوق را نیز نسبت به خود، بیگانه می‌ دانند. مثل مالی که می‌ توان داشت و نداشت و داد و گرفت. از این رو، نقش وسایل ارتباط جمعی در برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ ها و دانش‌ ها و اطلاع‌ ها، تعیین کننده است.
 
بخشی از این وسائل ارتباط جمعی باید در اختیار تصمیم گیرندگان باشند تا که جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع‌ ها به جمهور مردم امکان دهد تصمیم به حق بگیرند. این بار از ویژه‌گی‌ های وسائل ارتباط جمعی در اختیار مردم بحث بمیان است.