ابوالحسن بنی صدر: به چند دلیل موافق دیدار حسن روحانی با دونالد ترامپ نیستم!/ آقای روحانی نمایندگی از ملت ایران ندارد

                                                                                Bani sadr-Abol Hassan-1