حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٠)

حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١٠):
                                                                                Banisadr-Wafa-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر: در این چهل سال، رشد فرهنگی که بتوانیم بگوییم ایران کرده، چیست؟ غیر از انقلاب ایران که جنبش همگانی بود، یک فرهنگ عظیم بود و به کل بشریت آموخت. خوب، این همه کشور های اروپای شرقی و عرب که با همان روش انقلاب ایران آزاد شدند، حالا اینها کاری کردند. خود ایرانی ها این دست آورد بزرگشان را تحقیر می کنند، اینقدر تعصب و نادانی قوی و شدید است که می گویند این انقلاب غلبه جهل بود بر عقل و خرد!
 
اینکه جهان می تواند بگوید که از فرهنگ ایران آموختیم، فقط از انقلاب ایران است. از آن به بعد، ترور است و اعدام است و شکنجه است و جنگ است و زبان زور و ...
 
ما یک دین داریم که در جریان انقلاب بمثابۀ بیان استقلال و آزادی، راهنمای آن انقلاب شد که پیروزی گل بر گلوله را ممکن کرد. خوب، ببینید چه بلایی بر سر این دین آوردند که تا می گویی اسلام، به ذهن می آید خشونت، ترور، قتل، و این باخت بزرگ جامعه ما بود ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در این رابطه