چرا بنیاد دینی مشوق خشونت شده است: مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

چرا بنیاد دینی مشوق خشونت شده است: مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                    Banisadr-Enhetat Usa-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                           
ابوالحسن بنی صدر: بنیاد دینی گرفتار بن بست است و این بن بست هم ناشی شده از اینکه خود این بنیاد حاکم شده بر دولت، و دین را کرده وسیله توجیه قدرت و حالا رسیده به جایی که باید بگوید این غلط بوده، ولی جراتش را ندارد .
 
انسان ها بجای اینکه قدرت را زیر سؤال ببرند، خود قدرت را، نفس قدرت را- آن رابطه و آن ترکیبی را که قدرت بکار میبرد- بجای اینکه این قدرت را زیر سؤال ببرند، قربانی قدرت را زیر سؤال می برند و راحت تقصیر را می اندازند به گردن قربانی، خلاص. الان توی ایران مقصر کیست؟ اسلام؟ مقصر کیست؟ انقلاب؟ آیا کسی می گوید تقصیر قدرت است؟ نه. حال اینکه این اسلام و این انقلاب، قربانی این قدرت هستند ...