تحليل و مقايسه آقای بنی صدر از سه بودجه: نظام شاهي، بهارانقلاب، نظام حاکم و اثرات آن بر زندگی مردم

Ahb-66-Sep13-سوال: در مصاحبه هفته گذشته، تحلیلی مختصر از لایحه بودجه ۹۸ ارائه نمودید و گفتید که این بودجه فقر و وابستگی بیشتر خواهد آورد

اصولا چه نوع ترکیب بودجه ای برای ایران مناسب است؟ و آیا میتوانید تحليل و مقايسه ای از بودجه نظام شاه، بودجه دولت در بهار انقلاب، و بودجه نظام ولایت فقیه ارائه

نمایید؟

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

 

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید