نقش وجدان همگانی در دموکراسی شورایی، از سلسله درس های ماهانۀ ابوالحسن بنی صدر

                                                                                Banisadr-Rfi-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید