مصاحبه آقای ابوالحسن بنی صدر با تعدادی از دانشجویان دانشگاه

banisadr12مصاحبه آقای ابوالحسن بنی صدر با تعدادی از دانشجویان دانشگاه

 

اینجا را کلیک کنید

 

اینجا را کلیک کنید