بنی صدر: چهلم شهدای آبانماه، حجامت رژیم با خون جوانان، و سرنوشت حتمی استبداد ایران

Bani sadr-Abol Hassan-1رژیم، حتی اجازه برگزاری مراسم چهلم شهدای جنبش آبانماه که سخنگویان خامنه‌ای آنرا «حجامت نظام» خواندند را نداد. بنظر شما قدم بعدی چه باید باشد؟

عده ای  از اهل سیاست نیز، تلویحا دموکراسی را مناسب ایران نمیدانند و مدل چینی را پیشنهاد می کنند. علت طرح این نظر در حال حاضر چیست؟

برای شنیدن مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر اینجا را کلیک کنید