انسان شهروند چه حق انتخابی دارد؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

انسان شهروند چه حق انتخابی دارد؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Banisadr-Daesh-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
سؤال: شما در اولین "انتخابات" مجلس شورای ملی که انجام شد، به نتیجۀ آن انتخابات اعتراض کردید و گفتید که در "انتخابات" تقلب شده، بعد هم همان "مجلس" شورای اسلامی اول، بر ضد شما کودتا کرد و شما تا امروز هر "انتخاباتی" را که در ایران شده را تحریم کردید و دلایل مختلفی را هم برای تحریم ها عنوان کردید. خواستم از شما سؤال کنم که چرا "انتخابات" را تحریم می کنید؟ آیا این، یک تحریم فعال است، یا اینکه چون کاری از دستمان برنمی آید، تحریم می کنید؟