چهارمین روز تجمع مردم اهواز در مقابل استانداری

 ahvaz eeteraz mardom
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ مردم اهواز روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به بحران قطعی آب و برق و انتقال آب رودخانه ها در مقابل استانداری تجمع کردند ...

مردم اهواز روز پنجشنبه ۲٨ بهمن ماه، برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به بحران قطعی آب و برق و انتقال آب رودخانه ها در مقابل استانداری تجمع کردند.
 این بار تظاهر کنندگان علاوه بر موضوع انتقال آب رودخانه ها و مشکلات قطع مکرر برق و آب خواستار آموزش به زبان مادری خود شدند و با در دست داشتن پلاکاردهائی که بر روی آن ها نوشته شده بود: "زبان من هویت من؛ آموزش به زبان مادری حق من است" و "زبان من هویت من است؛ من به زبان عربی سخن می گویم"، به سیاستهای نظام اعتراض کردند.