ستاد ابراهیم رئیسی به وزارت کشور اعتراض کرد: چرا رئیسی الساداتی درج نشده

setade reiessi
۱۳۹۶/۰۲/۲۹-تسنیم :معاون ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به خاطر عدم درج شهرت "رئیسی" در آگهی‌های نصب شده در بسیاری از حوزه‌های اخذ رای به وزارت کشور اعتراض کرده است.
خبرگزاری تسنیم به نقل از محسن منصوری می‌گوید "در حالی که در همه انتخابات گذشته علاوه بر نام خانوادگی شناسنامه‌ای کاندیداها شهرت آنها نیز در آگهی‌های نصب شده در حوزه های انتخاباتی درج می‌شده، امروز در بسیاری از حوزه‌ها شهرت "رئیسی" مقابل نام خانوادگی رئیسی الساداتی درج نشده است."