همایون شجریان در پی جعل دو خبر یکی از پدرش استاد شجریان ویکی از خودش به نفع کاندیداتوری اقای روحانی خبر زیر را منتشر کرد

homayoun shajarian