همزمان کردن " انتخابات " ریاست جمهوری و شوراها به قصد طولانی کردن صف مردم حتی داد سایتهای نظام را هم در آورده

 safe tulaani

۱۳۹۶/۰۲/۲۹-به گزارش الف  کندی مراحل رای گیری در حوزه های اخذ رای باعث  ایجاد صفهای طولانی و نارضایتی مردم شده است .

برخی از رای دهندگان در گفتگو با خبر نگار الف اعلام کردند از آنجا که در  شعبات اخذ رای باید علاوه بر ثبت مشخصات در تعرفه ها  مشخصات رای دهندگان باید  همزمان در سیستم کامپیوتر نیز وارد ،ثبت و راست آزمایی شود این امر باعث کندی فرایند رای گیری شده است .

یکی از رای دهندگان می گوید : بیش از سه ساعت در صف انتظار بوده است  و این معطلی نه به خاطر تعداد رای دهندگان که به دلیل کمبود سیستم و کندی ثبت اطلاعات است .