احضار اسفندیار رحیم مشایی به شعبۀ ۴ "بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران"

rahimmashaii esfandiar دولت بهار: مهندس اسفندیار رحیم مشایی به اتهام توهین به مقام معظم رهبری، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب احضار شد!
 
متن ابلاغیه:
 
مهلت حضور: ۵ رز
 
نوع، علت حضور: در خصوص اعلام جرم صورت گرفته علیه شما دایر بر توهین به مقام معظم رهبری، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولین نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، در مهلت مقرر جهت ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید. ضمناً وقف مادۀ ١٩٠ ق.ا.د.ک، می توانید یک نفر وکیل دادگستری، همراه خود داشته باشید. 
 
((نتیجۀ عدم حضور، جلب است))
 
                       eblaghieh-Mashaei-1