وزير كشور ازسوی روحانی مامور تهيه گزارش ناآرامي‌هاي اخير شد

 Rahmani Fazli اعتماد : تجمعات اعتراضي اخير مديريت و كنترل شد اما مسوولان به خوبي مي‌دانند كه اين ماجرا ساده حل و فصل نمي‌شود و نيازمند بررسي‌هاي اصولي هستيم.

حسن روحاني، رييس‌جمهور ديروز در جلسه هيات دولت عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور را مامور كرد تا ظرف مدت يك هفته در مورد حوادث اخير گزارش دهد. بر اساس دستور روحاني وزير كشور بايد ضمن همكاري و هماهنگي با شوراهاي تامين گزارش دقيقي از حوادث اخير، افرادي كه در اثر اين حوادث دستگير، مصدوم يا احيانا كشته شده‌اند، تهيه كرده و همه اين مسائل را به تفكيك و با بيان دقيق علت و چگونگي به رييس‌جمهور گزارش دهد.

انتشار اين گزارش و قرار دادن مردم در جريان جزييات ثابت خواهد كرد حسن روحاني در عمل نيز به «اتاق‌هاي شيشه‌اي» اعتقاد دارد. البته او پيش‌تر نيز از همين شيوه استفاده كرده بود. همين يك سال پيش و بعد از حادثه تلخ پلاسكو نيز روحاني دستور داده بود هيات ويژه‌اي تشكيل شده و بعد از بررسي‌هاي لازم يك گزارش ملي ارايه كنند. گزارش هيات مورد اشاره دو ماه بعد يعني در پايان مهلت مشخص شده منتشر شد تا مردم بدانند كه علت اين حادثه چه بود، چطور به آن رسيدگي شده و چگونه بايد مانع از تكرار آن شد.

انتظار مي‌رود كه بعد از انتشار گزارش وزير كشور مشخص شده باشد چند نفر بازداشت شده و در چه وضعيتي هستند. همچنين بايد مشخص شده باشد كه چند نفر و به دست چه كساني در درگيري‌ها كشته شده‌اند. انتظار اصلي اما اين است كه بعد از انتشار اين گزارش بتوان يك به يك راهكار مناسب و ريشه‌اي براي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي، سياسي و... مردم ارايه و اين ماجرا را به شكل واقعي حل كرد.

تجمعات اخير از جوانب مختلف با حادثه آتش‌سوزي و فروريختن پلاسكو تفاوت دارد و بيش از آن نيازمند دقت نظر و بررسي است. هرچه باشد اين‌بار پاي منافع و مصالح نظام در ميان است. شوراهاي تامين و وزارت كشور بايد دريابند كه زمينه‌هاي بروز اين اعتراضات چه بوده است. در واقع بايد با اتكا بر اسناد و شواهد بگويند كه مطالبات مردم، تحريكات جريان‌هاي داخلي، سوءاستفاده‌گران خارجي و... هر كدام چه سهمي در رقم خوردن اين حوادث داشته‌اند. اعتراضات اخير اگرچه با خشونت توام شد و بعضا كار را به تخريب اموال عمومي رساند، از سوي مقامات انتظامي و امنيتي با صبر و حوصله‌اي بيش از آنچه انتظار مي‌رفت، مديريت شد. چنان‌كه سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ديروز توضيح داد و تاكيد كرد كه «در وقايع هفته گذشته حتي يك مورد سراغ نداشتيم كه از نيروهاي انتظامي، سپاه يا بسيج با اسلحه به خيابان آمده باشند».