مجله بیلد در آلمان: شاهرودی، قاضی جنایتکار در حال فرار است

 bild shahroudi  انقلاب اسلامی در هجرت:  حضور هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه و  رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان و بستری شدن او در کلینیکی در شهر هانور واکنش های بسیاری را بر انگیخت . شکایاتی علیه او به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگستری آلمان رسید. بنا بر گزارش رادیو آلمان، دادستانی از حصول این شکایتها خبر داده است، اما دولت آلمان می گوید وی با ویزای معتبر وارد شده و میتواند در هر کجای آلمان به مداوا بپردازد. گرچه بنا بر حقوق انسان، آقای شاهرودی که زمانی ریاست قوه قضائیه، یکی از دستگاه های سرکوب در خدمت نظام جیانت و جنایت پیشه ولایت مطلقه را بر عهده داشته و در این دوره نیز -بسان دیگر دوره ها- ، جنایات زیادی  از اعدام کودکان تا شکنجه  و ضرب و شتم زندانیان تحت ریاست او توسط ناقاضیان، بازجویان و زندانبانان انجام گرفته است حق برخورداری از امکانات درمانی را دارد اما مردم تحت ستم ایران به ویژه آنها که توسط دستگاه تحت ریاست او حقی ازشان ضایع شده نیز حق دارند به دادگاه های صالحه از او به عنوان یکی از عوامل جنایت غلیه بشریت  شکایت کنند و دستگاه قضائی آلمان نیز باید بدان رسیدگی کند.

مجله  آلمانی بیلد ،امروز پنجشنبه خبر داد، قاضي جنايتكار در حال فرار از كلينيك  است.

بگزارش اين مجله صبح پنجشنبه١١ژانويه ٢٠١٨ شاهرودي كه در كلينكي در هانور به درمان تومور مغزي خود مي پرداخت، در خال فرار از كلينيك است تا از جلو قوه قصاءيه المان فرار كند.وي قصد دارد از طريق فرودگاه المان راهي ايران شود.