گزارش گزارشگران سایت انقلاب اسلامی در هجرت از تظاهرات تهران در ۲۲ بهمن ۹۶

22-Bahman-jpg

گزارش اول 
امروز جمعيت شركت كننده در تظاهرات  كمتر از سال پيش بود . بيشتر شركت كنندگان نيروهاي كادرهاي سيستم با همراهي خانواده هايشان بودند (چنين به نظر مي آمد با توجه به ظاهر آنها) . جوانانی هم براي بازيگوشي و استفاده از إمكاناتي كه در طول مسير راه پيمايي فراهم شده بود آمده بودند . حضور "عمومي " مردم به نظرم قابل مشاهده نبود . در شرايط معمولي بنا بر تجربه سالهاي پيش با توجه به هواي آفتابي و خوب امروز بايد جمعيت بيشتري به خيابانهاي مسير راه پيمايي مي آمدند . اما چنين نبود .همانطور كه گفتم به ظاهر مجموعه مأموران سيستم با خانواده ها همراه تعداد كمتري از عامه مردم نسبت به سالهاي پيش حضور داشتند.
 
گزارش دوم پرسش از مردم
من همراه با دختر خاله ام  برای مشاهده مردم و دلایل حضورشان رفتیم به خیابان . و سعی میکنیم نظرخود را همانطور که رسم گزارش نویسی دقیق است در انعکاس انچه مردم میگویند دخالت ندهیم.
خیابان منتهی به میدان آزادی اصلا مثل سالهای قبل نبود .جمعیتی را که پیداست حاکمیت راه انداخته است را بسیج کرده است و کشیده به خیابان.اغلب حال شعار دادن هم ندارند. هوا خیلی خوبه و از چند نفر پرسش کردم. این را هم بگویم که در تظاهراتی که حاکمیت راه انداخته پرسش کردن خیلی شجاعت می خواهد  چون پر ماموران لبایس شخصی رژیم است و ممکنه ادم را بگیرند ببرند به ناکجا آباد.
در پیاده رو ایستادم و از یک مرد که همراه همسرش و نیز دختر ۵-۶ ساله ای که بر کول خود گرفته بود نزدیک شدم و پرسیدم آقا و خانم میتونم بپرسم شما چرا در این تظاهرات شرکت می کنید؟ آن اقا گفت خوب از ما خواسته اند. پرسیدم چه کسی ؟ آن خانم که چادری هم بودند گفتند کمیته امداد امام .گفتم چرا قبول کردید ؟ آن خانم با اشاره به همسرش گفت آقا می گوید مستمری ما قطع میشه. خود من که خدا وکیلی راضی نبودم بیام. ولی خوب معیشت سخته.آن اقا  گفت مگه من راضی ام بیایم. من هم  راضی نیستم بیام ولی همینه  خوب .مستمری ما را قطع میکنند.نفر پشت سری گویا جاسوس بود گفت خانم به شما چه مربوط این سولها را میپرسی از مردم ؟ نفر کناری گفت این خانم حق داره بپرسد اگر اون خانواده نخواستند جواب نمیدهند .حالا که میبینی دارند جواب می دهند! پس تو دیگه ساکت شو لطفا.از تو که سوال نشده. بعد خودش گفت خانم ما هم کارمند شهرداری هستیم مجبوریم بیاییم وگرنه از فردا به سیل بیکاران میپیوندیم!
با یک خانم و آقای مسن حرف زدم.که می گفتند هر دو معلم بوده اند. آن خانم بیشتر میل به صحبت داشت گفت راستش من به احترام خود انقلاب و به پاسداشت خود انقلاب  امده ام. من برای دفاع از نظام نیامده ام. همسرش گفت آخه این نظام انقلاب را مصادره کرده خانمم میگوید مقصر خودمانیم که گذاشتیم مصادره کنند. آن خانم رو کرد به من که دروغ میگم؟ اگر ما مردم هوای آن انقلاب را داشتیم به اینجا نمیرسید. من الان هم به حال و هوای آنزمان انقلاب که حدود سی سالم بود و به قصد تغییر فقر و فلاکت و خفقان زمان شاه آمدیم به خیایان.الان هم امده ام و اگر می شد مردم جدای از نظام تظاهرات خود را به نفع انقلاب می گذاشتند ان صفوف پر میشد و اینجا خالی.
در نزدیکیهای میدان آزادی دوستی را دیدم که سخت به حاکمیت انتقاد داره مدتها بود ندیده بودمش. ازش پرسیدم تو امدی در تظاهرات ؟گفت نه ! من ؟  آمده ام دنبال برادرم. او دانشجو است و یکبار ستاره دار شده حالا میترسه و میره سلفی میگیره  از خودش در تظاهرات نشان حراست واطلاعات دانشگاه میده یعنی من در تظاهرات شرکت کرده ام.من نبودم صبح خونه .مادرم گفت برادرت رفت طرف میدان آزادی . حالا از حرصم آمده ام پیداش کنم وبرش گردانم.
گفتم ایا راضی میشه؟گفت قانعش می کنم وقتی مردم در جنبش اخیر میگویند این نظام باید برود  و من و تو موافق بودیم با آنها یعنی الان هم نباید بترسی و بر ترست غلبه کنی و این تظاهرات را خلوت بگذاری.بعد به من گفت که متاسفانه ترس هنوز بر خیلی ها غالبه و اغلب ناراضی هستند و اگر آزاد باشند در این خیابان  فقط یکی دو درصد جمعیت باقی نخواهد ماند انها که واقعا به حامیت اعتقاد دارند و یا جیره خوار آن هستند
دختر خاله ام با یک مادر و دختر حرف زده بود. گفته بودند خانم امان از فقر. اگر اینجا نیاییم من مادر چطور خرج دختر و پسرم را بدهم ؟ با یک خانم چادری صحبت کرده بود گفته بود برای شنیدن سخنان روحانی آمده ام. خانم کناریش گفته بود برای دفاع از نظام آمده ام ما هممون مدیدون نظامیم. با چند جوان صحبت کرده بود آنها گفته بودند ما راستش آمده ایم برای رد و بدل کردن شماره تلفن .یکی از آن پسرها به دختر خاله ام متلکی گفته بود دوستاش  به آن جوان متلک گو اعتراض کرده بودند که اینطور حرف نزن و محترمانه جواب وی را داده بودند که  هوا خوبه و مردم تو خیابانند نه شعار میدهیم و نه شعاری دستمان است. تفریحی آمده ایم.