نامه فعالان سیاسی به گلرخ ایرانی و سهیل عربی: به شما اطمینان می دهیم که اکنون صدای اعتراض شما را شنیده و منعکس کننده آن خواهیم بود

zendaniسرکارخانم گلرخ ایرانی و آقای سهیل عربی

با سلام و احترام

خبر اعتصاب غذای شما یاران از زندان های رژیم به خارج انتقال یافته و صدای اعتراض حق خواهانه شما شنیده شده است. با تأسف از اینکه آزادگان در زنجیری همچون شما عزیزان برای احقاق حقوق خود و بلند کردن صدای مظلومیت خود و دیگر آزادگان محبوس مجبور به استفاده از حربه اعتصاب غذا شده اید بسیار متأسف و متأثر شدیم. اگر چه اراده شما در راستای حق طلبی در زندان های رژیم و همبستگی تان در این راه درخور ستایش است اما ما امضا کنندگان این نامه همراهی و حمایت از حقوق شما را از هر طیف و جریان و عقیده ای که باشید تکلیف خود دانسته و به شما اطمینان می دهیم که اکنون صدای اعتراض شما را شنیده و منعکس کننده آن خواهیم بود. اکنون حصار های زندان را شکسته، جنایت رژیم را برملا نموده و هم دلی و هم بستگی تان را به زندان و زندان بانان نشان داده اید.

ما امضا کنندگان این نامه پیروزی شما بر ظلم رژیم زندانبانان و شکنجه گران را تبریک گفته و خاضعانه از شما عزیزان خواهانیم که در مسیر مبارزه و ایستادگی اعتصاب خود را شکسته تا با ادامه حیات و استقامت تان راه را بر زندان بانان ببندید و خاری در چشم استبداد شوید.

ابراهیم احراری خلف (فعال حقوقی و رسانه ای اهل سنت) - زرتشت احمدی راغب (فعال سیاسی) - رضا ادبیان (نویسنده) - شکوفه آذر ماسوله (فعال حقوق بشر) - نوشین ارشادی (فعال حقوق بشر) - منصور اسانلو (فعال کارگری) - پروانه اسانلو (فعال حقوق بشر) - فرشاد اسود (فعال مدنی) – مرتضی اسماعیل پور (فعال حقوق بشر) - علی افشاری (فعال سیاسی) - علی اکبر امید مهر (فعال سیاسی و دیپلمات سابق) - بهنام امینی (فعال سیاسی) – سعید اوحدی (فعال مدنی) - مهدی ایزدی (فعال سیاسی) -شمس الدین بابویه دارابی (فعال حقوق بشر) - انیسه باروتی (فعال مدنی) - رضا بختیاری (فعال کارگری) - کیان برزگر (فعال سیاسی) - پویان بهمن اف (فعال حقوق بشر) - کیانوش توکلی (روزنامه نگار) - بهروز جاوید تهرانی (فعال حقوق بشر) - عباس خرسندی (فعال سیاسی) -  جواد خرمی مقدم (فعال مدنی) - مهدی خزعلی (فعال سیاسی) - کورش خیامی (فعال سیاسی) - رضا دهقان (روزنامه نگار) –  جواد رسولی (فعال مدنی) - درویش رنجبر (فعال سیاسی و دیپلمات سابق) – بیژن ساکی (فعال سیاسی) - مهرداد سید عسکری (فعال سیاسی)- مازیار شکوری گیل چالان (نویسنده و فعال سیاسی) - کیوان شکوری (فعال حقوق بشر) - مهدی صادقی (کاریکاتوریست) - دارا صالح زاده (فعال سیاسی) - محمود صدری (استاد دانشگاه) - حشمت الله طبرزدی (فعال سیاسی) - سیاوش عبقری (فعال سیاسی) - وحید فرخنده خوی فرد (فعال سیاسی و روزنامه نگار) - بهروز قاسمی (فعال سیاسی) - شهرام کاظمی (فعال حقوق بشر) - حسن کریمی (فعال رسانه ای اهل سنت) - علی کلائی (فعال سیاسی و روزنامه نگار) - حسن گلسفیدی (فعال سیاسی) - اکبر لکستانی (فعال سیاسی) - مرسده محسنی (فعال حقوق بشر) - منوچهر محمدی (فعال حقوق بشر) - رضا محمدی (فعال حقوق بشر) - محمد باقر مرادی (فعال سیاسی) - رضا مشایخی (فعال سیاسی) - محسن معصومی (فعال سیاسی) -  نازنین مشیری (فعال حقوق بشر) - محمد ملکی (فعال سیاسی و رئیس اسبق دانشگاه) - رویا ملکی (فعال مدنی) - عبدالحمید موسوی تهرانی (فعال سیاسی) - رضا مهرگان (فعال سیاسی) -  انور میرستاری (فعال سیاسی) - فرشته ناجی حبیب (فعال حقوق بشر) - حسن نایب هاشم (فعال حقوق بشر) - شیرین نجفی (فعال حقوق بشر) - شهلا نیک پی (فعال حقوق بشر) - آرش یاوری (روزنامه نگار)