مراسم روز کارگر بدون مجوز در خانه کارگر برگزار شد

Rooz Kargar

مراسم روز کارگر بدون مجوز در مقابل خانه کارگر در تهران برگزار شد.صبح سه شنبه صدها تن از کارگران با دردست داشتن پلاکاردهایی از خیابانهای کارگر و حافظ به سمت خانه کارگر راهیپمایی کرده و تجمعی اعتراضی در خانه کارگر برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا تعدادی از مسئولان اتحادیه های کارگری در این تجمع سخنرانی کردند و کارگران هم شعارهایی مانند «سفره کارگر خالی است» ، «افزایش مناطق آزاد، افزایش بیکاری کارگران»‌ و « درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر» سر دادند.

مقامات جمهوری اسلامی هنوز دلیل عدم صدور مجوز برای راهیپمایی روز کارگر را اعلام نکرده اند. شماری از تشکل‌های کارگری نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه خواهان برگزاری مراسم روز کارگر بصورت مستقل و غیر دولتی شده اند.

درماههای اخیر اعتصابهای کارگری در بیشتر شهرهای ایران ادامه یافته و شماری از کارگران معترض هم بازداشت شده اند.عدم پرداخت حقوق و مزایا به مدت چندین ماه از مهمترین اعتراضهای صنفی کارگران هستند.