ادامه بازداشت کارگران معترض ملی فولاد در اهواز

 BAZDASHt

بی بی سی: گزارشهای غیر رسمی حاکی از بازداشت دهها نفر از کارگران ملی فولاد در اهواز است.

براساس این گزارشها شب گذشته حدود ۵۰ نفر از کارگران معترض بازداشت شدند. امروز نیز در تجمع کارگران در اعتراض به بازداشت‌ها و عدم رسیدگی به خواسته این کارگران ۱۰ نفر دیگر بازداشت شدند.

استاندار خوزستان بازداشت کارگران در شب گذشته را تائید کرده و گفته پیگیر وضعیت آنها است. او آماری در این خصوص ارائه نکرده است.

گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد

بی بی سی: گزارشهای غیر رسمی حاکی از بازداشت دهها نفر از کارگران ملی فولاد در اهواز است.

براساس این گزارشها شب گذشته حدود ۵۰ نفر از کارگران معترض بازداشت شدند. امروز نیز در تجمع کارگران در اعتراض به بازداشت‌ها و عدم رسیدگی به خواسته این کارگران ۱۰ نفر دیگر بازداشت شدند.

استاندار خوزستان بازداشت کارگران در شب گذشته را تائید کرده و گفته پیگیر وضعیت آنها است. او آماری در این خصوص ارائه نکرده است.

گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد