رضا خندان: ساعاتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد

 Sotoudeh-Nasrin-1رضا خندان همسر نسرین ستوده، در فیس بوک خود نوشت :« ساعاتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد».

 خانم ستوده  وکیل واز فعالان مدافع حقوق بشر است که پیش از این و در جریان حوادث پس از انتخابات ٨٨ سه سال در زندان اوین بوده است.

  اتهام و چگونگی بازداشت و  هم چنین نهاد باز داشت کننده  خانم ستوده  مشخص نیست .