خسارت ۷۲۶ میلیارد تومان خشکسالی به کشاورزان و دامپروران منطقه سیستان

Khoshksali-Sistan-Baloochestan-jpg

«وزیر کشور از طرح 46 هزار هکتاری دشت سیستان در شمال سیستان و بلوچستان بازدید کرد.»
 
به گزارش ایسنا، مجری طرح 46 هزار هکتار آبیاری نوین به دشت سیستان در حاشیه این بازدید بیان کرد: این طرح که در سال 93 بعد از سفر رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به استان مصوب شد و هم اینک 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد . 
 
محمد جواد صالحی گفت: در گام نخست این طرح 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. همچنین350 میلیون دلار اعتبار نیز برای تکمیل این طرح خردادماه امسال در هیات دولت به تصویب رسید.  این طرح بزرگ در پنج شهرستان زابل، هامون، نیمروز، هیرمند و زهک در قالب 16 ناحیه عمرانی با 17 ایستگاه پمپاژ و 192 دستگاه الکترو پمپ در دست اجراست. 
 
مجری طرح 46 هزار هکتار آبیاری نوین به دشت سیستان ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده سالیانه 400 میلیون متر مکعب آب اختصاصی از طریق این طرح در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار می گیرد. 21 کارگاه با 21 پیمانکار در منطقه سیستان مشغول بکار هستند. 
 
وی اظهار کرد: جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه و پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی آن بر کشور، ناپایداری اکوسیستم طبیعی و انسانی منطقه، بالا بودن تلفات انتقال و توزیع آب، تبخیر افزون بر چهارهزار میلیمتر در سال، وجود اقلیم خشک و رطوبت کم و دمای بالای 48 درجه سانتیگراد، وابستگی کامل اقتصادی معیشت و اشتغال مردم به بخش کشاورزی ضرورت راه اندازی این طرح را دو چندان کرده است.
 
همچنین مجتبی پیری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز گفت: خشکسالی 726 میلیارد تومان به کشاورزان و دامپروران منطقه سیستان(شامل شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) در سال زراعی 96- 97 خسارت وارد کرده است.
 
وی افزود: طرح بزرگ آبرسانی به دشت سیستان در پنج شهرستان زابل، هامون، نیمروز، هیرمند و زهک در قالب 16 ناحیه عمرانی با 17 ایستگاه پمپاژ و 192 دستگاه الکترو پمپ در دست اجراست. بر اساس مطالعات انجام شده سالیانه 400 میلیون متر مکعب آب اختصاصی از طریق این طرح در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار می گیرد. 
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: 21 کارگاه با 21 پیمانکار در منطقه سیستان مشغول بکار هستند. 
 
پیری اظهار کرد: وجود اقلیم خشک و رطوبت کم و دمای بالای 48 درجه سانتیگراد و وابستگی کامل اقتصادی معیشت و اشتغال مردم به بخش کشاورزی ضرورت راه اندازی این طرح را دو چندان کرده است.