محمد بسته‌نگار فعال ملی - مذهبی و داماد آیت الله طالقانی درگذشت

 Bastehnegar mohamamd

سایت انقلاب اسلامی در هجرت :آقای محمد بسته‌نگار فعال ملی مذهبی و داماد آیت الله سید محمود طالقانی   در 18 تیرماه 1397 در گذشتند.
سایت انقلاب اسلامی در هجرت درگذشت این فعال  و مبارز سیاسی را  به خانواد ه محترم این مرحوم و نیز جامعه سیاسی ایران تسلیت می گوید.
شادروان محم بسته نگار سابقه مبارزه با نظام پهلوی و حبس در زندانهای ساواک را در کارنامه سیاسی خود داراست.محمد بسته نگار، در روزهای انقلاب ایران همراه با نهضت آزادی در بسیاری از فعالیت‌های سیاسی حاضر می‌شد. اما پس از اینکه دولت موقت توسط مهندس بازرگان تشکیل شد و بسیاری از همراهان او وارد دولت شدند، از ورود به حکومت و دولت اجتناب کرد و از سال ۱۳۵۸ شمسی فعالیت سیاسی خود را مستقل از هر گروه رسمی آغاز کرد. شادروان محمد بسته نگار همچنین یکی از امضا کنندگان بیانیه 90 امضائی بود که در سال 1369 صادر شد و پس از صدور آن بیانیه 23 نفر از امضا کنندگان بیانیه در نظام ولایت فقیه دستگیر و زندانی شدند.
روحش شاد باد