پنج زن فعال حقوق بشر درعربستان درخطر مجازات اعدام قراردارند

Alghomgham Asra
رادیو فرانسه: دیده‌ بان حقوق بشر، که مقرآن درنیویورک قراردارد، با انتشاربیانیه‌ای هشدارداد که دادستانی عربستان برای پنج زن فعال حقوق بشردر این کشور احکام اعدام درخواست کرده است. بنا برگزارش‌ها این بانوان، که دراستان شیعه‌نشین شرق عربستان فعال هستند، درادعانامه‌ی دادستانی به "تروریسم" متهم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانویی به نام "أسرا الغُمغام"، فعال شیعه حقوق زنان نیز یکی از این متهمان است که هم اکنون درزندان به سرمی‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم "اسرا الغُمغام" درواقع اولین مورد ازبانوان فعال حقوق بشراست که به همین دلیل در خطر محکوم شدن به مجازات اعدام قرار دارد.

این بانوی فعال حقوق بشر شیعه به تحریک مردم علیه حکومت و دعوت به تظاهرات ضد حکومتی متهم شده است. "سارا لئا ویتسون"، مسئول بخش خاورمیانه دردیدبان حقوق بشر بین‌المللی روزگذشته با انتشاربیانیه‌ای تاکید کرد که هرگونه اعدامی هولناک است اما خواستِ حکم اعدام برای فعالی نظیر "أسرا الغُمغام" که حتی به رفتار خشنوت بار نیز متهم نشده یک اقدام اهریمنی محسوب می‌شود.
"خانم الغُمغام" یک عضو تحصیل کرده از اقلیت شیعه عربستان سعودی است. وی درسال ۲۰۱۱ میلادی درچارچوب فعالیت حقوق بشری تصاویری از تظاهرات شیعیان دراستان شرقی این کشور را تهیه و منتشرکرد. خانم "الغُمغام" ازهمان هنگام به همراه همسرش دستگیر وهمچنان درزندان به سر می‌برند.

درعربستان که دارای نظام سیاسی "سلطنت مطلقه" با گرایش مذهبی وهابی است فراخوان به تظاهرات علیه حکومت ممنوع می‌باشد.