درخواست چین از سازمان تجارت جهانی برای تحریم ٧ میلیارد دلاری سالانۀ کالاهای امریکایی

USA-Chine ایرنا: چین از سازمان تجارت جهانی خواست تا از اقتدار خود برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا استفاده کرده و کالاهای این کشور را مشمول تحریم قرار دهد.
 
به گزارش ایرنا روزنامه مردم ارگان حزب حاکم چین روز پنجشنبه گزارش کرد چین با انتشار سندی در این سازمان و توزیع آن بین اعضای دیگر این درخواست را مطرح کرده است.
 
بر اساس سند مذکور، چین خواستار آن شده است که سازمان تجارت جهانی با استفاده از اقتدار خود تحریم تجاری سالانه به ارزش ۷ میلیارد دلار روی کالاهای آمریکایی در نظر گیرد.
 
در این سند آمده آمریکا نتوانسته است به تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی عمل کند و مقررات این سازمان را نقض کرده است و باید مشمول تحریم شود.
 
این سند از کمیته رسیدگی به منازعات سازمان می خواهد که بر اساس مقرراتی که تشریح و تعریف شده است، از آمریکا بخواهد به ضوابط سازمان تجارت جهانی پایبند باشد و همزمان به دلیل نقض مقررات، تحریم های مذکور را در نظر گیرد.
 
بر اساس اعلامیه توزیع شده چین، آمریکا با نقض ضوابط سازمان و نادیده گرفته توافقات و بی اعتنایی به تعهداتش، خسارات چند میلیارد دلاری به دیگر اعضا وارد کرده است و باید به همان میزان مورد تحریم قرار گیرد.
 
چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در جریان یکی از منازعات بر سر پرونده ضد دامپینگ توانست مقابل آمریکا پیروز شود، اما می گوید واشنگتن از آن زمان به این طرف همچنان با یکجانبه گرایی، ضوابط سازمان را نقض کرده است.