رضا جعفری، معاون سابق سعید مرتضوی وکیل برخی از متهمان محیط زیستی

dadgah-8رضا جعفری، معاون سابق سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست اسبق دادسرای کارکنان دولت از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه به عنوان وکیل فعالان محیط زیستی بازداشتی انتخاب شد. البته این فعالان محیط زیستی وکیل معرفی کرده بودند، اما موافقت نشد و مجبور شدند وکیل تسخیری داشته باشند. ۵ نفر از فعالان محیط زیستی با اتهام فساد فی الارض مواجه هستند. این اتهام از سنگین ترین اتهامات در قوه قضاییه ایران است. فعالان محیط زیستی بازداشت شده ۹ ماه است که در حبس هستند و بیشتر این مدت در سلول انفرادی، بدون دسترسی به وکیل و تحت فشار برای اعتراف بوده اند./ بی بی سی