اعتصاب غذای کارگران پیمانکاری پتروشیمی بیستون

Kargaran Eteraz

رادیو زمانه:کارگران پیمانکاری پتروشیمی بیستون که در بخش تعمیرات این پتروشیمی مشغول به کار هستند، در اعتراض به دستمزدهای پایین، عدم پرداخت پاداش بهره‌وری و شرایط ناعادلانه شغلی، از اواسط هفته گدشته دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این کارگران به دستمزدهای پایین، عدم پرداخت پاداش بهره وری و شرایط ناعادلانه شغلی معترضند.

یکی از مهمترین دلایل اعتراض این کارگران، واگذاری فعالیت‌های مختلف پتروشیمی به شرکت‌های پیمانکاری است.

کارگران معتقدند خصوصی‌سازی آن هم به شکل پراکنده و پروژه‌ای، منافع کارگران را زیر سوال می‌برد و تبعیض دستمزدی به وجود می‌آورد.

آنها خواهان پایان کار پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با خود شرکت پتروشیمی هستند.

اعتراضات کارگران پیمانکاری به شرایط شغلی، یکی از مهمترین بخش‌های اعتراضات کارگری است اما به دلیل تمایل شدید سیستم به تداوم سودجویی واسطه‌های ملقب به «پیمانکار»، این اعتراضات با بی‌توجهی روبه‌رو می‌شود.

شرکت پتروشیمی بیستون در کیلومتر ۸ جاده کرمانشاه – بیستون و در شمال شرقی شهر کرمانشاه قرار دارد.