بازماندن سالانه حدود ۳ هزار کودک از تحصیل در استان هرمزگان

koodakan kar 14072017


معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: سالانه حدود ۳ هزار کودک در هرمزگان از تحصیل باز می‌مانند.

به گزارش ایسنا، ایرج بیت الهی با اشاره به اینکه سالانه نزدیک به ۲ تا ۳ هزار کودک در هرمزگان از تحصیل باز می‌مانند، اظهار کرد: تاکنون ۸۲۴ کودک بازمانده از تحصیل در هرمزگان شناسایی شدند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این کودکان با همکاری کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و آموزش و پرورش هرمزگان جذب مدارس شدند.

بیت الهی با اشاره به اینکه برای تامین پوشاک، نوشت افزار و سرویس رفت و آمد این کودکان به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، اضافه کرد: بیشتر کودکان بازمانده از تحصیل پسر هستند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: بیشتر این کودکان در روستا‌های شرق هرمزگان از جمله بشاگرد، جاسک، سیریک و میناب زندگی می‌کنند.

بیت الهی با بیان اینکه سه هزار و ۷۷۶ کودک در هرمزگان از تحصیل بازمانده اند، تصریح کرد: هرمزگان در آمار کودکان بازمانده از تحصیل پس از سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان در جایگاه سوم قرار دارد.


در این رابطه