ادامه تحصن سراسری معلمان در ایران

eteraz moaleman
صدای آمریکا: معلمان برای دومین روز متوالی برای رسیدگی به خواسته های صنفی خود و آزادی معلمان زندانی در بسیاری از مدارس سراسر کشور تحصن کردند.
تحصن معلمان که از ۲۲ آبان، در ایران آغاز شده است، روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه نیز بسیاری از شهرها از جمله مشهد، یزد، مریوان، کردستان، کرج، ایرانشهر اصفهان، اسلام‌آباد غرب، تهران، سقز، خراسان شمالی، شیراز، کرمانشاه، قزوین، البرز، و اسلامشهر ادامه یافت.

این دومین دور از اعتراضات معلمان است که بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیش از این در یک بیانیه اعلام کرده بود: «ما راه‌های گوناگون را طی کرده ایم و چون مورد بی توجهی قرار گرفته ایم ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه دوباره دست به تحصن خواهیم زد.»
معلمان معترض که در مدارس تحصن کرده‌اند، خواهان رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود از جمله «تحصیل رایگان برای همه شهروندان»، «عدالت آموزشی» و «اعطای مدارک بالاتر به معلمان»، «افزایش حقوق متناسب با تورم» و «بیمه فراگیر» هستند.

معلمان در حالی برای رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود و آزادی «معلمان زندانی» دست به تحصن اعتراضی زده‌اند که تا کنون هیچ واکنش رسمی از مقامات ایران به این اعتراضات گزارش نشده است.
معلمان ایران پیش از این نیز در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه در مدارس شهرهای مختلف دست به تحصن زده بودند.
تحصن سراسری معلمان در مهرماه نیز با برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو شد، به طوری که معلمان تحصن کننده در شهرهای مختلف ایران به مراجع قضایی فراخوانده شدند و محمدرضا رمضان‌زاده رئیس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی نیز در روز نخست دور اول این اعتراضات بازداشت شد.

همچنین هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان مشهد نیز در اول آبان ماه از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت و در حالی که دست‌بند و پابند داشت، در یک بیمارستان اعصاب و روان بستری شده بود.
بازداشت فعالان صنفی معلمان اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی تشکل های صنفی خارجی، از جمله پنج سندیکای کارگری فرانسه را در پی داشت.
چندی پیش وزارت خارجه آمریکا هم از اعتصاب سراسری معلمان و کامیون‌داران و حق مردم ایران برای بیان مسالمت آمیز خواسته هایشان حمایت کرد.