درخواست دوباره پادشاه عربستان از جامعه جهانی برای توقف برنامه هسته ای ایران وسکوت او در باره قتل قاشقجی

 salman انقلاب اسلامی در هجرت: پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدل العزیز آل سعود که در مجمع مشورتی این کشور سخن می گفت یکبار دیگر از جامعه جهانی خواست که برنامه هسته ای ایران رامتوقف کنند. به گزارش اسپوتنیک، پادشاه سعودی ضمن سخنرانی خود بیان داشت: " جامعه جهانی باید برنامه هسته ای ایران را متوقف کند و فعالیت آن تهدیدی برای ثبات است."

ملک سلمان اما در باره قتل جمال قاشقجی خبرنگار معترض سکوت کرد . پس از اینکه قاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید ،پادشاهی سعودی ابتدا از سرنوشت او اظهار بی اطلاعی کرد اما پس از دوهفته با ارائه مستنداتی از سوی دولت ترکیه مجبور شد به قتل وی در محل کنسولگری اعتراف نماید. بسیاری با استناد به  "شواهد" از جمله گزارش سی آی ای ،فرزند او محمد بن سلمان،ولیعهد عربستان را آمر این قتل میدانند .هنوز از سرنوشت جسد قاشقجی اطلاعی در دست نیست . برخی خبر ها حاکی از قطعه قطعه کردن و نابودی آن است.