فيلم - هفدهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی فولاد و سیزدهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی و خیابانهای شهر اهواز

haft tape-4 

 فيلم/ هفدهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی فولاد و سیزدهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی و خیابانهای شهر اهواز؛ امروز دوشنبه

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=tHYJ2v2kdV4